Niet-dringende medische problemen

We merken dat patiƫnten regelmatig gebruik maken van de huisartsenwachtpost op de Jaarbeurslaan voor niet-dringende medische problemen, gelieve hiervoor een afspraak te maken bij je eigen huisarts. Op deze manier voorkomen we dat de huisartsenwachtspost overbelast wordt met vragen of problemen die best door je eigen arts behandeld worden.