Zo ontstond in 1979 ‘Aktie Orde Nationaal’ en in Limburg ’Aktie Orde Limburg’: een hevige strijd waarbij we dankzij de steun van onze patiënten erin geslaagd zijn om tot een aantal verbeteringen en in 1995 tot een ‘een gewapende vrede’ te komen! De wet op de patiëntenrechten uit 2003 is ook nog een onrechtstreeks belangrijk uitvloeisel van Aktie Orde!

Microob en huisartsen in opleiding

Naast de gewone huisartsenwerking, werd er in de jaren 80 samen met de patiënten patiëntenwerking ‘Microob’ opgericht, onder begeleiding van Emi. Dit initiatief had als doel toegankelijke informatie over gezondheidszorg te verstrekken, wat in die tijd nog zeldzaam was. Daarna werd deze taak overgenomen door grotere organisaties (o.a. ziekenfondsen…).

In 1987 werd de praktijkruimte uitgebreid.

In 1992 ging de eerste Haio (huisarts in opleiding) dokter Rita aan de slag. Zij werd in 2010 opgevolgd door dokter Angela, dokter Lisbeth, dokter Seher, dokter Laura, dokter Noor en nu dokter Stefanie.

Dokter Noor werkte ook als erkende huisarts mee van december 2018 tot maart 2021. Sinds juli 2021 werkt dokter Pauline deeltijds mee als huisarts.

Reeds midden de jaren 80 werd een eerste aanzet tot medisch secretariaat gegeven door Mieke. Zij deed ook raadplegingen als diëtiste. In 1993 – toen dr Cecile enkele jaren bij ons werkte - kwam Vera het medisch secretariaat verder uitbouwen. In 1999 volgde Maria om te helpen bij het onthaal en het onderhoud van de praktijk.

Forfait

April 1998 was een belangrijke maand voor de huisartsenpraktijk: tijdens deze maand deed de praktijk de overstap van betaling per prestatie naar de forfaitaire betalingswijze (zie op deze pagina voor meer informatie en hier voor een artikel uit HBVL), iets waar Mily en Yves vanaf hun studententijd voor geijverd hadden (Vlaamse Vereniging voor Forfaitaire Geneeskunde).

Verhuis en verpleegkundige

In 2005 verhuisde de praktijk 40 meter naar links, naar huisnummer 35. Na de renovatie van het voormalig woonhuis beschikte de praktijk over een nieuwe fantastische ruimte voor patiënten en medewerkers!

Omdat de eerstelijnsgezondheidszorg niet stilstaat leek het in 2014 het ideale moment voor de aanwerving van een verpleegkundige. Ilse kwam het team versterken als verpleegster. Ze bood ook extra ondersteuning aan het onthaal. Sinds 2021 staat zij ook in voor de coördinatie van de praktijk.